door Pim Kuhbauch

Zelfs voordat Google überhaupt was opgericht, is het concept van content is king al vaak geopperd. Bill Gates schreef er in 1996 al een essay over en het is leuk om te zien hoe relevant dit nog steeds is. Tegenwoordig is content cruciaal in een SEO traject en zonder dit onderdeel is het lastig om als website goed te presteren. Is het mogelijk om ook alleen met content succesvol te zijn? Of met andere woorden; content is king voor SEO?

Content is King voor SEO

Waarom is content zo belangrijk voor SEO?

Het toevoegen van meer content aan een website zorgt voor meer geïndexeerde pagina’s. Nu gaat het niet puur om de kwantiteit. Maar door consistent kwaliteit te leveren aan de